ψαύω

ψαύω
ΝΑ
αγγίζω κάτι ελαφρά, ψηλαφώ με τις άκρες τών δαχτύλων
αρχ.
1. (γενικά) αγγίζω κάτι («χεροῑν καλλιρρόου ἔψαυσα πηγῆς», Αισχύλ.)
2. φθάνω σε κάτι, κερδίζω («ψαύω ὕμνων», Πίνδ.)
3. αγγίζω κάτι με εχθρική διάθεση
4. μτφ. α) θίγω ένα θέμα χωρίς να υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες
β) ασκώ επιβλαβή επίδραση
γ) προσπαθώ
5. φρ. «ἐπίπεδα ψαύοντα»
μαθημ. εφαπτόμενα επίπεδα (Αρχιμ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται για καθαρά ελλ. σχηματισμό από το θ. τού ψήω* / ψάω / ψῆν τρίβω και σκουπίζω» (πρβλ. και τον σχηματισμό τών ψαίω, ψαίρω, ψίω), κατά τα χραύω, χναύω*, θραύω].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ψαύω — touch pres subj act 1st sg ψαύω touch pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψαύω — ψαύω, έψαυσα βλ. πίν. 19 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ψαῦον — ψαύω touch pres part act masc voc sg ψαύω touch pres part act neut nom/voc/acc sg ψαύω touch imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ψαύω touch imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψαῦσον — ψαύω touch aor imperat act 2nd sg ψαύω touch fut part act masc voc sg ψαύω touch fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψαύετε — ψαύω touch pres imperat act 2nd pl ψαύω touch pres ind act 2nd pl ψαύω touch imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψαύσει — ψαύω touch aor subj act 3rd sg (epic) ψαύω touch fut ind mid 2nd sg ψαύω touch fut ind act 3rd sg ψαύ̱σει , ψαῦσις touching fem nom/voc/acc dual (attic epic) ψαύ̱σεϊ , ψαῦσις touching fem dat sg (epic) ψαύ̱σει , ψαῦσις touching fem dat sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψαύσουσι — ψαύω touch aor subj act 3rd pl (epic) ψαύω touch fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ψαύω touch fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψαύσω — ψαύω touch aor subj act 1st sg ψαύω touch fut ind act 1st sg ψαύω touch aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψαύσῃ — ψαύω touch aor subj mid 2nd sg ψαύω touch aor subj act 3rd sg ψαύω touch fut ind mid 2nd sg ψαύ̱σηι , ψαῦσις touching fem dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψαύῃ — ψαύω touch pres subj mp 2nd sg ψαύω touch pres ind mp 2nd sg ψαύω touch pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”